Nederlands | Français | English | Contact
Elliadis
The unlimited world of Elliadis
 

 

Visie en doelstellingen


De uitdagingen waarmee de gezondheidszorg in de 21e eeuw geconfronteerd wordt, nemen steeds toe. Om goed te kunnen inspelen op deze veranderingen en om het welzijn van senioren te kunnen blijven garanderen in onze maatschappij, zal men de huidige gezondheidszorg (en nieuwe aanverwante ziekten) moeten hervormen. Een van deze ‘nieuwe’ ziekten is dementie, Alzheimer treft miljoenen mensen over heel de wereld. ELLIADIS beschouwt duurzaamheid als één van de essentiële waarden en heeft daarom een participerende en integrerende rol aangenomen in innovatieve procedures, om zo bij te dragen aan een betere gezondheid voor ouderen die aan dementie lijden.
Deze hervormende rol vraagt verantwoordelijkheid, uitdagingen en opportuniteit. ELLIADIS blijft bezorgd over de dagelijkse leefkwaliteit van senioren. Wij bieden u graag de mogelijkheid om onze creativiteit, kennis en ervaring met u te delen en zo onze samenleving positief te beïnvloeden. Zo kunnen wij zorgen voor uw welzijn en dat van uw klanten en de gemeenschap, door de wereld waarin we leven samen te verbeteren.